تیم قدرتمند ما

تمامی اعضا با مهر ورزیدن به هنر و البته استمرار و استحکام در مسیر خلاقیت در ساختن واقعیت از تصویر ذهنی ، آینده ای زیبا از طبیعت ساخته است.در جوامع امروزی به طبیعت مرده بسیار اشاره شده است، در مجموعه هنرهای دستی و چوبی استیکوود طبعیت مرده ای وجود ندارد، تمامیت چرخه طبیعت در هارمونی بازگشت به زندگی قابل رشد است، رشدی که منجر به تکامل هوش و خرد و شعور ذاتی آن طبیعت میشود، مجموعه هنرهای دستی و چوبی استیکوود سالهاست توانسته با شناخت چرخه تکامل طبیعت خود واژه طبیعت مرده را از میان ببرد.
سال ۱۳۹۷
بنیانگذاری
آغاز سفر استیکوود

مجموعه‌ی هنرهای دستی و چوبی استیکوود در سال ۱۳۹۷ توسط دو برادر، احمد و محمود صمدی بناینگذاری شد.

سال ۱۳۹۹
آکادمی
شروع آکادمی
بعد از چند سال فعالیت مجموعه‌ی هنرهای دستی و چوبی استیکوود برای گسترش ایده ها تصمیم به راه اندازی آکادمی گرفتند که زیر نظر اساتید با تجربه هدایت میشود.
سال ۱۴۰۲
متاوود
متاوود ( متاورس + استیکوود)
به روز بودن در تمام عرصه ها برای استیکوود همیشه مهم بوده و با توجه به ظهور و پیشرفت فضای بلاکچین, متاوود (متاورس استیکوود) راه اندازی میشود.

مجموعه هنرهای دستی و چوبی استیکوود سالهاست با ایجاد هماهنگی و یکدلی بین اعضای خود توانسته به دستاورد هایی چون شور و شوق و هیجان خلق اثر، تمرکز و تعهد به کار، خودمختاری و تحمل دشواری حل مسئله برسد.

ما با تمرکز روی عشق مطلق و فرکانس های زیبا به استعدادهای استیکـوود انگیزه اعطا می کنیم تا با درخشش خود به طبیعت اطراف روح با کرامت خلق کند. ما نسل در نسل بیش از یکصده با به کار گیری از تکنیک های روز و خلاقانه بر روی مواد طبیعی و مصنوعی توانسته آثاری را خلق کنیم که در کمال زیبایی، شکوه و نظم، کاربردی و کاربر پسند نیز باشد. دستآورد های این مجموعه نشان دهنده شخصیت و افکار واقعی اعضای مجموعه هنرهای دستی و چوبی استیکوود میباشد.